Låt en föreläsare lära er att hantera medier på ett bra sätt

Driver du ett ganska nystartat företag? Eller arbetar du kanske för ett lite mindre sådant? I sådana fall har du förmodligen inte tillgång till en stor och mäktig PR-avdelning som kan hantera alla samtal från media. Dessutom kan det upplevas som lite för dyrt att anställa en extern PR-byrå. Vad du då istället kan göra är att anlita en föreläsare som kan föreläsa för dig och dina medarbetare. Detta är ofta ett kostnadseffektivt och bra sätt att vässa företagets kunskaper om medier och medieteknik.

Ta in en föreläsare för att få information om hur medier bör hanteras

Föreställ dig att det dyker upp en reporter på ditt företag som ställer frågor om en missnöjd kund till företaget. Du befinner dig då i en jobbig och potentiellt sett knepig situation. Idag räcker det nämligen inte att bara avfärda reportern genom att säga “inga kommentarer” så fort denne frågar någonting. Ett sådant beteende gör att tittarna, lyssnarna eller läsarna drar öronen åt sig och genast misstänkliggör intervjuobjektet.

Samtidigt bör du vara väldigt noga med vad du faktiskt säger. Allt som sägs kan nämligen komma att användas mot dig. Därför är det viktigt att du försöker utjämna förutsättningarna på slagfältet så att maktbalansen blir någorlunda rättvis. Detta kan du bland annat göra genom att ta in en föreläsare som lär dig och dina medarbetare att hantera reportrar och journalister.

5 tips som hjälper er att hantera reportrar och journalister

Utöver att ta hjälp av en föreläsare med expertis på området finns det också vissa generella riktlinjer som ni med fördel kan förhålla er till. Dessa är att:

 • Strypa storyn i sin linda
 • behålla lugnet samt framstå som professionell och saklig
 • inte säga någonting som du inte vill ska publiceras
 • förutsätta att samtalet med reportern spelas in
 • försöka samla in så mycket information du kan om sakfrågan.

Det mest effektiva sättet att undvika negativ publicitet är att hålla kunden nöjd från första början (inom rimliga gränser förstås). Detta är dock inte alltid möjligt att göra och därför behöver du vara förberedd på att hantera reportrar med kritiska och granskande frågor.

Så är det att arbeta som hyrläkare

Inhyrda läkare är numera inget ovanligt fenomen. Istället för att var anställd av en region, ett sjukhus eller annat så är du helt enkelt en konsult. Du tar då olika sorters uppdrag som passar dig, ditt intresse och kompetens. Vissa menar att genom att arbeta som hyrläkare kan man ha enklare att kombinera arbets- och privatliv.

Därför bör du arbeta som hyrläkare

Att arbeta som hyrläkare innebär flera olika fördelar jämfört med att vara mer traditionellt anställd hos en specifik vårdgivare. Dessa är bland annat att:

 • Du kan arbeta vart i Sverige du vill. Vill du arbeta i en storstad eller på landsbygden, i norra eller södra Sverige? Oavsett vilket du vill så har du möjligheten att själv påverka vart uppdragen ska vara som hyrläkare.
 • Du kan testa att arbeta i nya miljöer. Du kan till exempel välja att testa att arbeta hos en annan vårdgivare än den du tidigare varit anställd hos. Varför inte pröva på att arbeta på en mindre vårdcentral med klientnära kontakt när du tidigare arbetat på ett stort sjukhus? Detta för att kunna se vad som passar dig bäst eller för att få nya erfarenheter och perspektiv som du dessutom senare kan ha nytta av.
 • Du kan påverka när du vill arbeta. Du kan själv påverka när du vill arbeta. Du kanske till exempel vill ha ett längre uppdrag eller kortare och fler uppdrag. Det kan exempelvis vara så att du ska ut och resa mellan uppdragen, ha föreläsningsuppdrag eller bara vara hemma och njuta av lugnet ett tag. Det är helt upp till dig.
 • Du kan påverka i vilken omfattning du vill arbeta. Man kan till exempel arbeta på heltid eller enbart lite extra vid sidan om exempelvis studier.
 • Du får en bra konkurrenskraftig lön. Lönen sätts i stort sett alltid individuellt och påverkas av flera olika faktorer såsom din flexibilitet över arbetsort, kompetens och erfarenhet. Det kan också bero på vilka arbetsuppgifter du kommer att ha och vilken typ av arbetsbelastning som arbetet kan medföra. Du kan själv välja att vara anställd på bemanningsföretaget eller att fakturera via ett eget bolag.

Därför bör du gå en ADR 1.3 utbildning

Det krävs en särskild utbildning för dig som ska transportera eller vara delaktig i en transport som rör farligt gods. Detta regleras i enlighet med 1.3, en så kallad ADR 1.3 utbildning. Om personen/erna som hanterar farligt gods inte har tillräcklig kunskap eller kompetens i dokumentation och hantering kan det snabbt bli livsfarligt. Det handlar bara alltså inte om den som kör själva transporten med farligt gods utan även den eller de som är delaktiga i transportprocessen.

Genom att gå en ADR 1.3 utbildning får du alltså tillräckliga kunskaper i hur du ska hantera farligt gods. Genom en webbaserad utbildning kan du göra detta på egen hand. Själva utbildningen tar cirka 3-4 timmar att genomföra. En sådan utbildning består av olika moduler där varje modul slutar med ett kort prov.

Fördelar med att gå en webbaserad ADR 1.3 utbildning

Det kan (ibland) vara trevligt att gå en fysisk kurs med sina kollegor eller andra personer. Man kan lära sig saker tillsammans, diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Men det finns också flera olika fördelar med att gå en webbaserad ADR 1.3 utbildning. Dessa är bland annat:

 • Du kan lägga upp den som du vill. Eftersom du gör kursen på egen hand kan du ta det i din takt. Till exempel kan du avbryta kursen och återuppta den vid ett senare tillfälle. Du behöver inte börja om från början. Detta är perfekt om du kanske bara har möjlighet att göra kursen då och då. Vissa kanske kan bli störda över att de får avbryta men även det har sina fördelar. Genom de olika avsnitten och proven kan du fundera och ta in kunskapen på ett djupare plan.
 • Du får ett intyg som du kan ha nytta av. Efter att du har fullgjort din utbildning och du är godkänd kan du skriva ut ett eget intyg. Detta kan du sedan visa upp för till exempel din arbetsgivare. De ska nämligen ha ett register över alla anställdas relevanta utbildningar. Du har också nytta av att kunna uppvisa på slutförd utbildning i ditt CV.

En introduktion till den som vill gå en uglkurs i Göteborg

Den i Västsverige som vill öka sin självkännedom och utvecklas som ledare kan överväga att gå en uglkurs i Göteborg. Det är ett sätt att få verktyg att bättre leda sig själv och andra. Kursens ramverk kommer fråns svenska Försvarsmakten – men den används idag ofta i civila syften.

I en uglkurs är du ensam från Göteborg

Den som kommer från Göteborg och gör en uglkurs ska, om ramverket följs, inte sättas ihop med andra från samma stad. Syftet med det är att risken vara så liten som möjligt för att deltagare inte ska känna att de kan vara helt ärliga. Om risken finns att man har gemensamma vänner, undermineras arbetssättet som i hög grad definierar UGL – det vill säga öppen och rak feedback i grupp.

Hur lång är en kurs?

En uglkurs brukar innebära ca 50 utbildningstimmar, fördelat på fem dagar. Det är inte som de flesta utbildningar, det vill säga att du åker dit på morgonen och kommer hem på eftermiddag eller kväll. Istället görs det som ett internat – du åker till utbildningsplatsen och bor där under hela utbildningen.

Är kursen krävande för deltagaren?

Ja, och en uglkurs i Göteborg ska inte skilja sig från någon annan i landet. Att ge och ta emot rak och öppen feedback kan av många upplevas som krävande. Den som tror att den kommer ha svårt med detta bör överväga att gå en annan kurs, eftersom det är just detta som är huvuddelen av UGL.

Går det att ta med sig arbete och jobba på kvällarna?

Man bör räkna med att det inte finns någon tid för jobb. Dagarna börjar ganska tidigt och pågår till klockan 20 – 21 på kvällarna. Många upplever att dagarna är ganska långa och “mastiga” – så sannolikt behöver man vilan efter. Inte bara för att vara piggare och mer alert, utan även för att kunna ta in allt som skett under dagen. Risken finns att man helt enkelt inte får ut lika mycket av kursen om tar med sig jobb och behöver fokusera på det också.

Hur hittar man rätt handledare?

Ett tips är att söka på fraser som “uglkurs Göteborg” och titta på resultaten som dyker upp. Leta efter omdömen om de olika anordnarna och välj den som verkar bäst.

 • Kontrollera utbildning
 • Kolla vad tidigare deltagare sagt

Varför det är bra att hyra en interim produktionschef

Företag som är i behov att förbättra sina produkters kvalité och tillverkning inför en nystart eller ett tillfällig förändring kan behöva en interim produktionschef. Det är viktigt för alla företag att ha bra och tåliga produkter så att kunden blir nöjd. Det är även viktigt att tillverkningen av produkten är så snabb, smidig och enkel som möjligt för att spara företaget pengar. En produktionschef kan hjälpa företag att förbättra dessa punkter.

Via Brightmill går det att få kontakt med interimskompetens.

Interim produktchefs arbetsuppgifter

Den främsta uppgiften som en produktchef har är att ansvara för företagets produkter. Det handlar om allt från att förenkla tillverkningsprocessen till att se till att media skriver bra om produkten. De har ansvar att dela information om produkten samt skapa bra kontakter inom branschen som produkten ingår i. Det är viktigt eftersom företaget vill att produkten säljer så bra som möjligt och har ett bra rykte. Utöver att ha ett bra kontaktnät utåt måste även den interima produktionschefen ska en bra kommunikation internt inom företaget. Det är viktigt för att alla på arbetsplatsen ska var införstådda om arbetet som ska ske samt få sina idéer hörda.

En interim produktchef kan förbättra företagets:

 • Inköp
 • Marknadsföring
 • Försäljning
 • Utveckling

Ekonomiska fördelar

En av de främsta anledningar till att anställa en interim produktionschef är att det gynnar företaget ekonomiskt. I och med att produktionschefen har erfarenhet och verktyg inom hur man marknadsför en produkt så kommer företaget troligen sälja mer snabbt. Dessutom så kommer den tillfälliga produktionschefen skapa en strategi som förenklar produktionen av produkten vilket betyder att mindre tid och pengar läggs ner på skapandet. Det innebär att man sparar mer pengar.

Sociala fördelar

Ytterligare en fördel med att hyra en interim produktionschef är att hen kommer in på arbetsplatsen med ny energi och positivitet som sprids till de anställda. Produktionschefens jobb är även att coacha och motivera de anställda till arbetet vilket ökar trivseln på jobbet. Ledningen får råd på hur man arbetar mer effektivt och håller de anställda nöjda som man kan följa under en längre tid. Ju gladare och mer utbildade de anställda är desto bättre blir arbetet och därmed produkten.

Så viktig är retoriken inom advokatyrket

Retoriken är en stor och betydande del i advokatyrket. Samtidigt bör det poängteras att advokaten oftare arbetar med att lyssna, ta in information och vara lyhörd än att till exempel framträda och tala inför rätten.

Vanligt med retorikkurser inom advokatyrket

Jurister i allmänhet har stor nytta av god retorik. Med det i åtanke är det inte särskilt förvånande att retorikkurser är vanliga inom advokatyrket. För att kunna antas som ledamot i Advokatsamfundet (och därmed få kalla sig för, och vara verksam som, advokat) kräver att man är redbar och i övrigt kan anses vara lämplig för yrket.

För att kunna tillskrivas de egenskaperna krävs att man kan uttrycka sig sakligt och korrekt. Den som utöver det är en god talare kan se fram emot en god karriär inom advokatyrket.

Goda kommunikativa förmågor krävs i rätten

En del i advokatyrket är att framträda inför rätten. Här förväntas det att man är en god talare och utan självsäkerhet och goda kommunikativa förmågor, finns en risk att klienten inte får riktigt lika god representation. Att kunna tala inför folk på ett sakligt och korrekt vis är något som kännetecknar duktiga advokater.

Även viktigt vid mindre sammanträden

Att vara skicklig retoriskt är inte viktigt bara vid framträdanden inför rätten – även om det är då det kanske är som mest utmanande – men också inom många olika uppgifter inom yrket. I mindre möten och med nya klienter är retoriken viktig för att bygga ett förtroende, både i förhållande till klienten och till eventuella motparter. D

Allmänna fördelar med god retorik

Det är inte bara inom advokatyrket god retorik premieras. Faktum är att det kan vara till nytta för i princip alla – oavsett vilket yrke man är verksam inom. Fördelar med att träna upp sin retorik är till exempel följande:

 • Du inger mer förtroende. Med bättre kommunikativa förmågor kan du inge mer förtroende. Det kan till exempel handla om att du talar i ett långsammare tempo och med stadigare röst, vilket ofta ger att fler lyssnar på dig.
 • Du kan bättre förklara dina ståndpunkter. Med god retorik blir det enklare att tala om vad det faktiskt är du menar. Dessutom är du bättre förberedd på vilka möjliga vändningar en diskussion kan ta, så att du bättre kan bemöta eventuella motargument.