Så viktig är retoriken inom advokatyrket

Retoriken är en stor och betydande del i advokatyrket. Samtidigt bör det poängteras att advokaten oftare arbetar med att lyssna, ta in information och vara lyhörd än att till exempel framträda och tala inför rätten.

Vanligt med retorikkurser inom advokatyrket

Jurister i allmänhet har stor nytta av god retorik. Med det i åtanke är det inte särskilt förvånande att retorikkurser är vanliga inom advokatyrket. För att kunna antas som ledamot i Advokatsamfundet (och därmed få kalla sig för, och vara verksam som, advokat) kräver att man är redbar och i övrigt kan anses vara lämplig för yrket.

För att kunna tillskrivas de egenskaperna krävs att man kan uttrycka sig sakligt och korrekt. Den som utöver det är en god talare kan se fram emot en god karriär inom advokatyrket.

Goda kommunikativa förmågor krävs i rätten

En del i advokatyrket är att framträda inför rätten. Här förväntas det att man är en god talare och utan självsäkerhet och goda kommunikativa förmågor, finns en risk att klienten inte får riktigt lika god representation. Att kunna tala inför folk på ett sakligt och korrekt vis är något som kännetecknar duktiga advokater.

Även viktigt vid mindre sammanträden

Att vara skicklig retoriskt är inte viktigt bara vid framträdanden inför rätten – även om det är då det kanske är som mest utmanande – men också inom många olika uppgifter inom yrket. I mindre möten och med nya klienter är retoriken viktig för att bygga ett förtroende, både i förhållande till klienten och till eventuella motparter. D

Allmänna fördelar med god retorik

Det är inte bara inom advokatyrket god retorik premieras. Faktum är att det kan vara till nytta för i princip alla – oavsett vilket yrke man är verksam inom. Fördelar med att träna upp sin retorik är till exempel följande:

  • Du inger mer förtroende. Med bättre kommunikativa förmågor kan du inge mer förtroende. Det kan till exempel handla om att du talar i ett långsammare tempo och med stadigare röst, vilket ofta ger att fler lyssnar på dig.
  • Du kan bättre förklara dina ståndpunkter. Med god retorik blir det enklare att tala om vad det faktiskt är du menar. Dessutom är du bättre förberedd på vilka möjliga vändningar en diskussion kan ta, så att du bättre kan bemöta eventuella motargument.