Därför bör du gå en ADR 1.3 utbildning

Det krävs en särskild utbildning för dig som ska transportera eller vara delaktig i en transport som rör farligt gods. Detta regleras i enlighet med 1.3, en så kallad ADR 1.3 utbildning. Om personen/erna som hanterar farligt gods inte har tillräcklig kunskap eller kompetens i dokumentation och hantering kan det snabbt bli livsfarligt. Det handlar bara alltså inte om den som kör själva transporten med farligt gods utan även den eller de som är delaktiga i transportprocessen.

Genom att gå en ADR 1.3 utbildning får du alltså tillräckliga kunskaper i hur du ska hantera farligt gods. Genom en webbaserad utbildning kan du göra detta på egen hand. Själva utbildningen tar cirka 3-4 timmar att genomföra. En sådan utbildning består av olika moduler där varje modul slutar med ett kort prov.

Fördelar med att gå en webbaserad ADR 1.3 utbildning

Det kan (ibland) vara trevligt att gå en fysisk kurs med sina kollegor eller andra personer. Man kan lära sig saker tillsammans, diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Men det finns också flera olika fördelar med att gå en webbaserad ADR 1.3 utbildning. Dessa är bland annat:

  • Du kan lägga upp den som du vill. Eftersom du gör kursen på egen hand kan du ta det i din takt. Till exempel kan du avbryta kursen och återuppta den vid ett senare tillfälle. Du behöver inte börja om från början. Detta är perfekt om du kanske bara har möjlighet att göra kursen då och då. Vissa kanske kan bli störda över att de får avbryta men även det har sina fördelar. Genom de olika avsnitten och proven kan du fundera och ta in kunskapen på ett djupare plan.
  • Du får ett intyg som du kan ha nytta av. Efter att du har fullgjort din utbildning och du är godkänd kan du skriva ut ett eget intyg. Detta kan du sedan visa upp för till exempel din arbetsgivare. De ska nämligen ha ett register över alla anställdas relevanta utbildningar. Du har också nytta av att kunna uppvisa på slutförd utbildning i ditt CV.